Η AGROinvent

  Στην AGROinvent εξειδικευόμαστε σε αυτοματισμούς θερμοκηπίων με υδροπονικές ή συμβατικές καλλιέργειες. Τα μηχανήματά μας αφορούν στην υδρολίπανση, αλλά και τον έλεγχο του μικροκλίματος του θερμοκηπίου, ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ανάπτυξη των καλλιεργειών και συνεπώς βελτιστοποίηση της παραγωγής. Ταυτόχρονα, τα μηχανήματά μας είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση υδάτινων πόρων και ενέργειας.

  Στην AGROinvent δεν υπάρχουν περιορισμοί, γιατί παράγουμε οι ίδιοι την απαιτούμενη τεχνολογία και συνεπώς δεν είμαστε εξαρτημένοι απο εξωτερικούς προμηθευτές. Χρησιμοποιούμε τα εξαιρετικά υλικά, που μας παρέχει η σύγχρονη αγορά, για να κατασκευάσουμε κορυφαίους ποιοτικά και λειτουργικά γεωργικούς αυτοματισμούς. Προγραμματισμός, σχεδίαση και κατασκευή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των δημιουργιών μας.

  https://www.agroinvent.com/

  Venue Details
  • Category
  • Address
   Θέση διεύθυνσης
  • Phone
   θέση τηλεφώνου
  • Email
   info@agrovision.gr